Παρακολούθηση βάρους

Στα πλαίσια πρόληψης υγείας η υπηρεσία "Μέτρηση βάρους" απευθύνεται σε άτομα με αυξημένο βάρος που χρήζουν την παρακολούθηση του. Όσοι εξυπηρετούμενοι είναι εγγεγραμμένοι στην συγκεκριμένη υπηρεσία, έχουν αντίστοιχα έναν ηλεκτρονικό φάκελο στο σύστημα. Για την συνεχή παρακολούθηση του βάρους τους, τους παρέχεται μια συσκευή πίεσης.

Πως λειτουργεί

Κάθε φορά που ο εξυπηρετούμενος χρησιμοποιεί τη συσκευή για κάποια από τις διαθέσιμες μετρήσεις  τα αποτελέσματα στην οθόνη της συσκευής αποστέλλονται ασύρματα και ενημερώνουν τον προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς. Η συσκευή μέτρησης βάρους δίνει τις εξής δυνατότητες μέτρησης:

  • Σωματικό βάρος,
  • Ποσοστό και ταξινόμηση σωματικού λίπους
  • Ποσοστό και ταξινόμηση σκελετικών μυών
  • ΔΜΣ - Δείκτη Μάζας Σώματος
  • Μεταβολισμό
  • Σωματική ηλικία
  • Επίπεδο σπλαχνικού λίπους και ταξινόμησή του