Οι δομές μας

 

Ο Δήμος Σερρών διαθέτει τις παρακάτω δομές που απασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης, φροντίδας και πρόνοιας σε ομάδες δημότες που έχουν ανάγκη και έχουν (σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.- ΦΕΚ Β' 2106/21.9.2011 και το Καλλικράτη, Άρθρο 75 του Κοινοτικού Κώδικα, ΦΕΚ 808 Τεύχος Β, 10 Μαΐου 2011) άμεση ή/και έμμεση σχέση με την υλοποίηση και λειτουργία του παρόντος έργου.

 

1.Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σερρών σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ. Δήμου Σερρών, ΦΕΚ Β' 2106/21.9.2011)

2. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)

3.Υπηρεσία 24ώρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης Γραμμής Ζωής