Το έργο μας...

 

...αποτελεί μια προσπάθεια να υιοθετήσουμε ένα νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας, στην κατάρτιση και εκπαίδευση των Πολιτών πάνω σε αυτό και στην εξοικονόμηση πόρων με τη χρήση νέων τεχνολογιών . Ευαισθητοποιούμαστε και κινητοποιούμαστε με στόχο να προσφέρουμε στους δημότες μας υπηρεσίες που θα τους εξασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Το "Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών" σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει και να ενισχύσει τις επιχειρησιακές διαδικασίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού και ειδικότερα του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των ΚΑΠΗ

Σκοπός του έργου  είναι η υποστήριξη πολιτών και ιδιαίτερα ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού που χρήζουν κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης από το Δήμο.  Άτομα τρίτης ηλικίας που χρήζουν συνεχή παρακολούθηση αλλά μένουν μόνοι τους, άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας αλλά με προβλήματα υγείας όπως άνοια, παχυσαρκία, αυξημένη αρτηριακή πίεση.

 Με την εγγραφή τους σε κάποια υπηρεσία δημιουργείται  γι' αυτούς ένας  ιατρικός ηλεκτρονικός φάκελος όπου θα πραγματοποιείται η ηλεκτρονική καταγραφή δημογραφικών στοιχείων, ιατρικών μετρήσεων, όπως μετρήσεις πίεσης ή βάρους, και ιστορικού περιστατικών που τηρούνται στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Νοσηλευτικής φροντίδας του προγράμματος.  Με τον τρόπο αυτό υπάρχει συνολική εικόνα για την πορεία και την κατάσταση της υγείας του εξυπηρετούμενου.

Μέσω του έργου αναβαθμίζονται και ενισχύονται οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας νοσηλευτικής φροντίδας και ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης αφού για άμεσα περιστατικά όπως πτώσεις του ηλικιωμένου ή καταστάσεις φόβου και πανικού παρέχεται η 24ωρη υπηρεσία της Γραμμής Ζωής.  

Τέλος, με την υλοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών υποστήριξης και οργάνωσης των υπηρεσιών του προγράμματος  «Βοήθεια στο Σπίτι» υποστηρίζονται ηλεκτρονικά  διαδικασίες διαχείρισης και προγραμματισμού, διεκπεραίωσης και καταγραφής επισκέψεων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής παροχής που παρέχει το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

 

 


Λύσεις για…

  • ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους
  •  
  • πάσχοντες από άνοια
  •  
  • χρήζοντες συνεχούς παρακολούθησης