Εντοπισμός θέσης

Η υπηρεσία "Εντοπισμός θέσης"  παρέχεται από το δήμο Σερρών  και απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας πάσχοντα από τη νόσο του Αλσχάιμερ. Ενεργοποιείται με μία εξειδικευμένη συσκευή εντοπισμού ατόμων η οποία συνδυάζει τις βασικές λειτουργίες ενός κινητού τηλεφώνου και ενός δέκτη συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS).

Πως λειτουργεί

Η συσκευή εντοπισμού διαθέτει κάποιες ρυθμίσεις και η σημαντικότερη αυτών είναι ο ορισμός ενός πλαισίου στο χάρτη. Το πλαίσιο αυτό ορίζει τα επιτρεπτά όρια στα οποία είναι ασφαλής η κίνηση του κατόχου. Κάθε φορά που ο κάτοχος της συσκευής ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια τότε η συσκευή ενεργοποιείται και αποστέλλει αυτόματα ένα μήνυμα τύπου sms στον πάροχο φροντίδας δίνοντας την ακριβή τοποθεσία ή ακόμη και τη διαδρομή που ακολούθησε ο κάτοχος της συσκευής.