Παρακολούθηση πίεσης

Στα πλαίσια πρόληψης υγείας η υπηρεσία "Μέτρηση πίεσης" απευθύνεται σε άτομα με αυξημένη αρτηριακή πίεση που χρήζουν την παρακολούθηση της. Όσοι εξυπηρετούμενοι είναι εγγεγραμμένοι στην συγκεκριμένη υπηρεσία, έχουν αντίστοιχα έναν ηλεκτρονικό φάκελο στο σύστημα. Για την συνεχή παρακολούθηση της πίεσης τους, τους παρέχεται μια συσκευή πίεσης.

Πως λειτουργεί

Κάθε φορά που ο εξυπηρετούμενος χρησιμοποιεί τη συσκευή για να μετρήσει την πίεσή του τα αποτελέσματα στην οθόνη της συσκευής (παλμοί, συστολική και αρτηριακή πίεση) αποστέλλονται ασύρματα και ενημερώνουν τον προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς.