Υπηρεσία 24ώρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης Γραμμής Ζωής

Για την υποστήριξη της αδιάλειπτης 24ώρης λειτουργίας  των υπηρεσιών  τηλεβοήθειας και τηλεϋποστήριξης ο Δήμος Σερρών  υπέγραψε σύμβαση με τον   Εθελοντικό Οργανισμός «Κοινωφελές Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Τηλεειδοποίησης και Βοήθειας στο Σπίτι», ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ.

Με τη συνεργασία αυτή, η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, με το εξειδικευμένο προσωπικό της (κοινωνικούς λειτουργούς & ψυχολόγους) αναλαμβάνει την 24ωρη υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης που αποτελεί έναν από τους βασικούς συντελεστές για την υλοποίηση του έργου «Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών» και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτό


Λύσεις για…

  • ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους
  •  
  • πάσχοντες από άνοια
  •  
  • χρήζοντες συνεχούς παρακολούθησης