Επιστροφή

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Τρίτη Ηλικία

Στα πλαίσια του  προγράμματος της Ιατρικής Υπηρεσίας των Κ.Α.Π.Η. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών» πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα: «ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Τρίτη Ηλικία».

Εισηγητής του θέματος θα είναι ο κ. Δημητσίκογλου Ιορδάνης, Οικογενειακός Ιατρός.

Η Ομιλία πραγματοποιήθηκε  στο χώρο του Γ' Κ.Α.Π.Η. Σερρών την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 στις 10.00 π.μ.  και στο χώρο του Β' Κ.Α.Π.Η. Σερρών την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 στις 10.00 π.μ.Λύσεις για…

  • ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους
  •  
  • πάσχοντες από άνοια
  •  
  • χρήζοντες συνεχούς παρακολούθησης