Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) της εν λόγω Επιχείρησης, υπάρχει, πέραν των άλλων, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, το οποίο διαρθρώνεται ως εξής :

 • Γραφείο Οριζόντιας Υποστήριξης μονάδων κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης
 • Δημοτικό Ιατρείο
 • Μονάδες Κοινωνικής Προστασίας και Ηλικιωμένων
 • Γραφείο Ειδικών και Ευπαθών Ομάδων
  • Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α.
  • Γραφείο Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Ειδικών Ομάδων
  • Γραφείο κοινωνικής Υποστήριξης

Η Επιχείρηση συμμετέχει ως φορέας υλοποίησης στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (ΕΣΠΑ 2007-2013), καλύπτοντας όλο το εύρος του Νέου Καλλικρατικού Δήμου Σερρών, μέσω της λειτουργίας:

 • οκτώ (8) δομών «Βοήθειας στο Σπίτι» και «Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας»

Στόχος των δομών αυτών είναι η παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη, όπως Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές, Οικογενειακούς Βοηθούς και Ιατρούς σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, όπως ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με αναπηρίες, ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινή τους ζωή και μέσω της ενδυνάμωσης να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή αυτονομία και την κοινωνική ευημερία.

Σε όλη την έκταση του Δήμου εφαρμόζεται το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιώνπρωτοβάθμιας φροντίδας σε πολίτες που έχουν ανάγκη (ασθενείς , ηλικιωμένοι , ΑΜΕΑ, άτομα χωρίς οικογένεια κλπ) . Αποσκοπεί επίσηςστηνπαραμονή των ατόμων στο φυσικό τους περιβάλλον, τηναποφυγή ιδρυματικής περίθαλψης και κοινωνικού αποκλεισμού και εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης καιβελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αυτό θα συμβάλλειαποτελεσματικά στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που αφορούν στην υγεία ειδικών ομάδων του πληθυσμού αυξάνοντας παράλληλα το αίσθημα ασφαλείας και στημείωση του αισθήματος αποκλεισμού και εγκατάλειψης τον ομάδων αυτών.

Το έργο ποστηρίζει ηλεκτρονικά με χρήση ΤΠΕ τις υφιστάμενες υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και τις ενισχύσει με νέες υπηρεσίες τηλεφροντίδας και τηλεϋοποστήριξης.

 

Στελέχωση

Η κάθε μονάδα παροχής υπηρεσιών των δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» αποτελείται από τα παρακάτω στελέχη:

 • Ένα κοινωνικό/ή λειτουργό, ο οποίος/α είναι υπεύθυνος/η του συντονισμού του προγράμματος
 • Ένα έως δύο νοσηλευτές ή νοσηλεύτριες
 • Ένα έως τρεις οικογενειακούς βοηθούς ή κοινωνικούς φροντιστές

Ωφελούμενοι

 • Ηλικιωμένα άτομα άνω των 65 ετών: 618 άτομα
 • Μη ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες: 58 άτομα

Συχνότητα εξυπηρέτησης

 • 1-4 φορές το μήνα ανά ειδικότητα
 • Εξαίρεση άτομα που δέχονται βοήθεια σε καθημερινή βάση (ενεσοθεραπεία, κατάκλιση)
 • Μέσος όρος: 2 φορές το μήνα ανά ειδικότητα και συνολικά 8 επισκέψεις το μήνα από τα 4 άτομα του προσωπικού

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που παρέχει το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», είναι:

1.Ψυχολογική υποστήριξη :

 • Ατομική κοινωνική στήριξη
 • Κοινωνική Στήριξη της Οικογένειας
 • Οργάνωση και συντονισμό εθελοντών
 • Διαμεσολάβηση με δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικούς οργανισμούς, υγειονομικές επιτροπές και υπηρεσίες υγείας

2. Νοσηλευτική βοήθεια :

 • Νοσηλευτική φροντίδα (λήψη ζωτικών σημείων, μέτρηση χοληστερίνης και ζακχάρου, συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων, ενεσοθεραπεία)
 • Ατομική καθημερινή φροντίδα
 • Εκπαίδευση του φροντιστή της οικογένειας
 • Κοινωνική στήριξη της οικογένειας και διαμεσολάβηση με υπηρεσίες υγείας και υγειονομικές επιτροπές

3. Οικιακές υπηρεσίες :

 • Οικιακή καθαριότητα
 • Ατομική προσωπική καθημερινή φροντίδα
 • Δευτερεύουσα νοσηλευτική φροντίδα
 • Εξυπηρετήσεις (αγορά ειδών πρώτης ανάγκης τροφίμων και ατομικής υγιεινής
 • Προμήθεια φαρμάκων, διεκπεραίωση υποθέσεων προς ΔΕΚΟ, τράπεζες)


Λύσεις για…

 • ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους
 •  
 • πάσχοντες από άνοια
 •  
 • χρήζοντες συνεχούς παρακολούθησης